Rada Żydowska w Końskich. 1941-1942

Signature Size Unit count File
220 0.02 m b. 1 Download

Dzieje twórcy: Rada Żydowska w Końskich działała na mocy rozporządzenia okupanta od jesieni 1939 r. Getto utworzono wiosną 1941 r., a zlikwidowano 6.01.1943, wywożąc ponad 10.000 osób w dwóch akcjach do ośrodka zagłady w Treblince. Składało się ono z dwóch odrębnych części. Przebywała w nim m.in. ludność z okolic Końskich oraz ok. 1200 Żydów z Płocka. Archiwum RŻ uległo zniszczeniu. 

Księga została przekazana do zbiorów ŻIH przez Prokuraturę m. Łodzi 11 listopada 1957 r.
Zawartość: Rada Żydowska m. Końskie. Wydział Aprowizacyjny, Księga ewidencji ludności 1942. (6088 rekordów)

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand