Kamieńsk. Zarząd Gminny. 1939 - 1940

Signature Size Unit count File
224 0.1 m b. 2 Download

Dzieje twórcy: Radę Żydowską w Kamieńsku powołano na mocy rozporzadzenia okupanta z 23 września 1939 r. Nie zachowała się żadna relacja z Kamieńska. Prawdopodobnie ludność żydowską niebawem przesiedlono do getta w Piotrkowie, pierwszego getta w okupowanej Polsce.
Zawartość: Podania Żydów do Zarządu Gminy o wydanie dowodów tożsamości, z fotografiami. 81 podań. 10.1939 - 06.1940.

 

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand