Rada Żydowska w Falenicy. 1940 – 1941

Signature Size Unit count File
214 0.01 m b. 2 Download

Dzieje twórcy: Getto w Falenicy zostało utworzone 15.10.1940, a zlikwidowane 20.08.1942 - tego dnia mieszkańców wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince. Ogółem przeszło przez getto ok. 7500 osób. , wcześniej wskutek głodu i epidemii tyfusu zmarło 1500 osób, podczas likwidacji getta i obozu w tartaku rozstrzelano ok. 300 osób.
Archiwum Rady Żydowskiej w Falenicy uległo zniszczeniu, uratowano pojedyncze dokumenty, przekazane przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną w 1947 r. .
Zawartość: Pojedyncze dokumenty:
- nakaz płatniczy wystawiony przez Radę Żydowską z wyrokiem sądu polubownego przy Radzie Żydowskiej 1940;
- podanie o powierzenie stanowiska lekarza przy gminie żydowskiej 11.1941.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand