Rada Żydowska w Białej Podlaskiej. Biuro Meldunkowe w Białej Podlaskiej. Karty ludności żydowskiej wysiedlonej do Międzyrzeca Podlaskiego. 1942

Signature Size Unit count File
244 1 m b. 1 Download

Dzieje twórcy: Kartoteka Żydów z getta w Białej Podlaskiej wysiedlonych w 1942 r. do getta w Międzyrzecu Podlaskim miała dać władzom okupacyjnym orientację co do liczby wysiedlonych osób, zwolnionych w Bielsku mieszkań itd. Getto w Białej Podlaskiej utworzone w 1941 r. zostało ostatecznie zlikwidowane 17.12.1942. Obok ludności miejscowej byli tu m.n. Żydzi z Krakowa. Łącznie przebywało w Białej 6-7 tys. Żydów. W trzech etapach: 10.06, 26.09 i 6.10.1942 w sumie ok. 5 tys. osób przewieziono do ośrodka zagłady w Treblince. Getto w Międzyrzecu Podlaskim Niemcy utworzyli formalnie latem 1942 r., a zlikwidowali w 11.1942. Łącznie zgromadzo tam ponad 17 tys. osób. Ludność żydowską z powiatu bielskiego przesiedlono tu we wrześniu i październiku 1942 r., po tym, jak w końcu sierpnia 1942 wywieziono z Międzyrzeca do Treblinki ok. 11 tys. osób.
Nie wiadomo, w jaki sposób kartoteka trafiła do AŻIH.
Zawartość: Kartoteka żydowskich mieszkańców Białej Podlaskiej sporządzona dla miejskiego Biura Meldunkowego dla przesiedlonych w 1942 r. do getta w Międzyrzecu Podlaskim. 2844 karty.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand