Zbiór akt diaspory żydowskiej na Łotwie. 1920-1940

Signature Size Unit count File
139 0.5 m b. 3 No file

Dzieje twórcy: Nie udało się ustalić, kiedy zbiór akt diaspory Żydowskiej na Łotwie, na który składają się m.ni. akta likwidacyjne Żydowskiego Towarzystwa Oświatowego na Łotwie, trafił do ŻIH.
Zawartość: Na zbiór składają się dokumenty następujących instytucji:
1. Żydowskie Towarzystwo Oświatowe na Łotwie 1920-1940, w tym:
- statut Towarzystwa,
- protokoły posiedzeń zarządu,
- dokumenty prowadzonej przez Towarzystwo szkoły hebrajskiej w Rydze,
- pisma związane z likwidacją szkoły i towarzystwa.
2. Organizacja Rozwoju Twórczości w Rydze 1928-1937, w tym:
- korespondencja,
- materiały programowe,
- księgi kasowe.

 

Zespół nieopracowany.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand