Prace magisterskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej

Signature Size Unit count File
347 9 m b. 464 Download

Dzieje twórcy: Zbiór składa się z prac magisterskich obronionych przed 1939 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego u prof. Majera Bałabana oraz z przekazywanych do archiwum powojennych prac doktorskich i magisterskich o tematyce żydowskiej. Część przedwojenna to kopie prac studentów Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie (większość materiałów źródłowych, na podstawie których były pisane, uległa zniszczeniu podczas wojny). Część powojenna to zespół otwarty, powstaje z prac obronionych na różnych uczelniach i przekazanych do naszego archiwum przez autorów.
Zawartość: 1) Prace magisterskie studentów Instytutu Nauk Judaistycznych obronione na Uniwersytecie Warszawskim w latach 30-tych XX w., 64 j.a., kopie;
2) Prace magisterskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej, 464 j.a. (zbiór otwarty);
3) Prace doktorskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej, 111 j.a. (zbiór otwarty).

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand