Biuro Adresowe miasta Częstochowy. Kwestionariusze do dowodów osobistych. 1930 – 1938

Signature Size Unit count File
115 3 m b. 1 No file

Dzieje twórcy: Biuro Adresowe m. Częstochowy gromadziło podania i załączniki niezbędne do wydania dowodu osobistego, w tym wypełnione kwestionariusze ze zdjęciem. Akta z lat trzydziestych ub. w., przejęte do zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: 4122 wnioski o dowody osobiste żydowskich mieszkańców Częstochowy z fotografiami. 1930–1938.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand