Kolekcja polskich paszportów żydowskich emigrantów do Palestyny zdeponowanych w polskim konsulacie w Haifie. 1930 – 1939

Signature Size Unit count File
123 3 m b. 1 No file

Dzieje twórcy: Kolekcja paszportów zdeponowanych w polskim konsulacie w Haifie 1930-1939. Przejęta w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. Nie udało się ustalić, w jaki sposób trafiły do CŻKH.
Zawartość: Zbiór 3756 polskich paszportów głównie żydowskich emigrantów do Palestyny, z fotografiami.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand