Kolekcja podań do starostwa radzymińskiego o wydanie zgody na wyjazd zagranicę Żydów — emigrantów z Podola i Wołynia. 1922

Signature Size Unit count File
122 0.1 m b. 1 No file

Kolekcja podań o pozwolenie na wyjazd zagranicę Żydów — emigrantów z Podola i Wołynia. Podania były kierowane do starostwa radzymińskiego, ponieważ wnioskodawcy przebywali czasowo w Wołominie. Akcja był koordynowana przez Centralny Komitet Pomocy Żydom Ofiarom Wojny, Emigrantom i Reemigrantom z Ukrainy i Rosji.

Kolekcja zakupiona do zbiorów ŻIH w 2002 r. przez Yale’a Reisnera, pracownika The Ronald S. Lauder Foundation.

Elektroniczna baza danych (36 rekordów).


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand