Zbiór świadectw dojrzałości absolwentek Gimnazjum Żeńskiego „Wiedza” Luby Sołowiejczyk-Magalitowej w Łodzi. 1925–1939

Signature Size Unit count File
100 0.1 m b. 6 No file

Układ alfabetyczny. Baza elektroniczna licząca 198 rekordów.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand