Obozy

Signature Size Unit count File
209 2 m b. 318 Download

Kolekcja dokumentów z różnych obozów. Znajdują się w niej zarówno oryginały jak i kopie. Dla wybranych jednostek sporządzono elektroniczną bazę danych liczącą ponad 38 tys. rekordów. Baza jest dostępna w Archiwum ŻIH.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand