Dzienniki: Publicznej Szkoły Powszechnej w Warszawie. 1938–1939; 1931–1932; Prywatnej Szkoły Powszechnej w Łodzi. 1935–1936

Signature Size Unit count File
121 0.1 m b. 3 No file

Trzy dzienniki lekcyjne: dwa z Warszawy za lata 1931/1932 i 1938/1939 (Publiczna Szkoła Powszechna) i jeden z Łodzi za rok 1935/1936 (Prywatna Szkoła Powszechna).

Baza elektroniczna zawierająca 653 rekordy (dane uczniów) dostępna jest w Archiwum ŻIH dla dziennika za lata 1938–1939.


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand