Cukunft. 1946–1949

Signature Size Unit count File
335 0.1 m b. 8 Download

Dzieje twórcy: Żydowska Młodzież Robotnicza „Przyszłość” Jugent-Bund „Cukunft” — organizacja młodzieżowa związana z Bundem, działająca w Polsce na szeroką skalę od 1919 r. Prowadziła szeroką działalność kulturalno-oświatową i wychowawczą w duchu programowym partii. W latach 30-tych liczyła ponad 10 tys. członków w blisko 200 organizacjach. W getcie warszawskim tworzyła warsztaty rzemieślnicze, prowadziła działalność opiekuńczą i oświatową, utworzyła z Budnem 4 oddziały bojowe w ramach ŻOB. Po wojnie szkoliła i przygotowywała młodzież do życia i pracy w Polsce, kładła nacisk na kultywowanie kultury żydowskiej w języku jidysz. Jej komitety działały w 18 miastach. Zakładała szkoły wieczorowe, współpracowała z ORT-em w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, prowadziła kursy rolnicze. Została rozwiązana wraz z Bundem w styczniu 1949 r. Dokumenty archiwalne trafiły do ŻIH po 1949 r.
Zawartość: Materiały ogólne 1945–1949:
- okólniki,
- korespondencja,
- prasa.


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand