Spuścizna: rodzina Lebenhaft

Signature Size Unit count File
S/237 0.2 m b. 61 Download

Kolekcja kart pocztowych i listów przekazanych jako depozyt do Archiwum ŻIH przez prof. Anitę Prażmowską, która zaopiekowała się nimi po śmierci Tamary Deutscher (I voto Frimmer) z d. Lebenhaft, adresatki większości z nich. W getcie warszawskim znajdowała się jej rodzina.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand