Spuścizna: A. Ged

Signature Size Unit count File
S/355 0.5 m b. 13 Download

W spuściźnie znajdują się rękopisy i maszynopisy utworów literackich pisarza,

a także notatki polityczno-literackie, plakaty informujące o wystawianych sztukach i przemówieniach oraz wycinki prasowe.


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand