Ogłoszenia i plakaty powojennych organizacji żydowskich m.in.: CKŻP, ORT, TSKŻ, Teatr Żydowski.

Signature Size Unit count File
353 0.5 m b. 500 No file

Zbiór nieopracowany.

Dokumenty wymagają prac konserwacyjnych.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand