Janusz Korczak.

Signature Size Unit count File
339 0.3 m b. 90 No file

Materiały Komitetu obchodów stulecia urodzin J. Korczaka;
Materiały Międzynarodowej sesji naukowej poświęconej życiu,
działalności i twórczości J. Korczaka, Warszawa, 11-14 X 1978;
Materiały Międzynarodowego Stowarzyszenia im. J. Korczaka;
Biuletyn Association des Amis du J. Korczak 1980 – 1989.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand