Żidovska Nabożenska obec v Praze. Jüdische Kultusgemeinde in Prag (Gmina Żydowska w Pradze). 1939 – 1940

Signature Size Unit count File
102 0.5 m b. 21 Download

Gmina Żydowska w Pradze istniała już we wczesnym średniowieczu. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1091 r. W 1848 r. liczyła 10 tys. osób, tworząc jedno z największych skupisk żydowskich w Europie. 1.09.1939 r. rozpoczęły się masowe represje wobec ludności żydowskiej, wywózki intelektualistów do Buchenwaldu. W okresie od 6.10.1941 do 16.03.1945 r. wywieziono do obozów i gett na okupowanych ziemiach polskich ponad 46 tys. Żydów praskich. Archiwum gminy w czasach hitleryzmu uległo zniszczeniu i rozproszeniu. Szczątki tego archiwum przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Korespondencja Gminy Żydowskiej w Pradze z żydowskimi i pomocowymi organizacjami zagranicą dotycząca poszukiwań i pomocy (listopad 1939 r. - lipiec 1940 r.)


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand