Spuścizna: Henryk Zołotow. 1952-1964

Signature Size Unit count File
S/348 0.3 m b. 33 No file

Dzieje twórcy: Henryk Zołotow. 1900-1964, nauczyciel, działacz społeczny i polityczny, dziennikarz. W l. 1917-1919 r. w organizacji młodzieżowej Bundu - Cukunft. W 1925 r. w Związku Wolnomyślicieli Polskich. Od 1926 r. w KPP, gdzie pełnił funcję sekretarza Komitetu Dzielnicowego Warszawa Powiśle, członka Centralnej Redakcji Partyjnej i sekretarza redakcji "Myśl Wolna". Po aresztowaniu w 1932 r działał w Wydziale Zawodowym i Samorządowym KPP, po kolejnym aresztowaniu w l. 1933-1936 był korektorem w "Naszym Przeglądzie" i "Nowym Głosie". W czasie wojny w ZSRR, gdzie był nauczycielem, robotnikiem, instruktorem ZPP. W Polsce od lipca 1945 r. Pracował m.in.. w "Trybunie Związkowca", "Polsce Zbrojnej" i Agencji Robotniczej. Był dyrektorem Ośrodka Badania Czytelnictwa Prasy. Spuścizna trafiła do ŻIH po śmierci autora.
Zawartość: Na zespół składają się:
- dokumenty osobiste
- opracowania, artykuły, recenzje
- notatki, zapiski pamiętnikarskie
- materiały z działalności wydawniczej i partyjnej
- prasa i wycinki prasowe
- korespondencja.
Spuścizna zawiera też dokumenty osobiste żony Marii Zołotow.

Inwentarz książkowy.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand