Spuścizna: Pola Wawer. 1908-1990

Signature Size Unit count File
S/309 0.2 m b. 57 No file

Dzieje twórcy: Pola Wawer z domu Komaj. 1914-1997, lekarz okulista, pedagog. W 1938 r. ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Przeżyła wojnę ukrywając się z matką na Wileńszczyźnie. Po wyzwoleniu mieszkała kolejno w Białymstoku (gdzie pracowała w Komitecie Żydowskim), Bielsku (gdzie przez 5 lat kierowała Domem Dziecka Żydowskiego) i - od 1950 r.- w Warszawie: w l. 1950-1953 zastępca kierownika Wydziału Zdrowia i Ubezpieczeń Społecznych, w 1953 w Ministerstwie Zdrowia, w 1958 r. w Szpitalu Miejskim nr 4, w 1961 uzyskała I stopień specjalizacji w okulistyce, rok później rozpoczęła pracę w Studium Doskonalenia Lekarzy Akademii Medycznej, w 1970 r. obroniła pracę doktorską nt. Zonunoliza w operacji zaćmy. W 1994 r. wydała książkę "Poza gettem i obozem". Spuściznę przekazała do ŻIH w 1999 r. była wychowanka domu dziecka, Ewa Wejcher-Kulikowska.
Zawartość: Zespół zawiera:
- dokumenty osobiste

 Inwentarz książkowy.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand