Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka oraz gmin żydowskich powiatu Włocławek. 1919 – 1939

Signature Size Unit count File
113 0.4 m b. 19 Download

Dzieje twórcy: Gmina wyznananiowa żydowska we Włocławku - mieście będącym własnością biskupów kujawskich - należała do najmłodszych w Polsce. Ograniczenia dotyczące osiedlania się Żydów zniesiono tu ostatecznie dopiero w 1862 r., jednak pierwsze informacje o społeczności żydowskiej pochodzą z 1803 r. W 1939 r. mieszkało tu 13, 5 tys. Żydów. Dokumenty gminy żydowskiej we Włocławku oraz gmin powiatu włocławskiego przejęto w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: I Akta gminy wyznaniowej żydowskiej we Włocławku:
- protokoły posiedzeń zarządu gminy 1924-1926; 1929-1931; 1933-1934;
- dokumenty komisji wyborczej do władz gminnych 1924, 1928, 1931, 1936;
- akta wyboru rabina 1934;
- plakaty imprez społeczno-kulturalnych i oświatowych 1919-1939;
- odezwy z wyborów samorządowych do Rady Miejskej we Włocławku 1934;
- budżet, składki gminne, sprawozdania finansowe, wpływy i wydatki 1919-1936;
- akta bractwa samopomocowego Gemilut Chasadim 1929-1932;
- akta Cechu Fryzjerów Żydów we Włocławku 1927-1936;
II. Akta gmin żydowskich powiatu włocławskiego:
- gmina Aleksandrów (lista kandydatów do zarządu gminy) 1921;
- gmina Brześć Kujawski (protokoły posiedzeń zarządu gminy, korespondencja, finanse) 1919-1935;
- gmina Chodecz (protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wyborczej do zarządu gminy, finanse) 1923-1935;
- gmina Izbica (zaświadczenie o przynależności do gminy) 1929;
- gmina Kowal (protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wyborczej do zarządu gminy, finanse) 1919-1936;
- gmina Lubień (protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wyborczej do zarządu gminy, finanse) 1922-1939;
- gmina Lubraniec (protokoły posiedzeń zarządu gminy, komisji wyborczej do zarządu gminy, wybór rabina, finanse) 1919-1935;
- gmina Przedecz (komisja wyborcza do zarządu gminy, wybór rabina, finanse) 1924-1935.
W tym: wykaz nazwisk z aktu licytacyjnego miejsc w bóżnicy w Aleksandrowie Kujawskim (79 rekordów) (113/5)

 


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand