Spuścizna: Janina Morgensztern.

Signature Size Unit count File
S/327 0.3 m b. 20 No file

Dzieje twórcy: Janina Szafran-Morgensztern. 1903-1970, nauczycielka, historyk, pracownik naukowy. Uczennica prof. M. Bałabana, w 1931 r. ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W l. 1929-1939 nauczycielka w szkołach prywatnych. W l. 1939-1957 w ZSRR, do 1941 r. pracownica domu dziecka we Lwowie, następnie nauczycielka w szkołach średnich w Kazachstanie. Po wojnie ponownie we Lwowie, gdzie w l. 1946-1951 była pracownikiem naukowym w wojewódzkim archiwum i nauczycielką w szkołach wieczorowych. Po powrocie do Polski w 1958 r. pracownik naukowy w ŻIH. Opublikowała wiele prac z historii Żydów na ziemiach polskich. Spuścizna trafiła do ŻIH po śmierci autorki. Zespół nieopracowany.
Zawartość: Na zespół składają się m.in..:
- publikacje,
- notatki bibliograficzne,
- notatki z pracy w Biuletynie ŻIH.

Zespół nieopracowany.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand