Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. 1857 - 1878, 1927

Signature Size Unit count File
199 0.2 m b. 4 No file

Dzieje twórcy: Żydzi mieszkali w Warszawie już w XIV w. Stara gmina istniała do 1527 r., kiedy to na mocy przywileju "de non tolerandis Judaeis" Żydzi musieli opuścić miasto. Ponownie utworzono gminę w końcu XVIII w. Niebawem rozrosła się, stając się jedną z największych w świecie i jednym z centrów kultury żydowskiej. Była też bezsprzecznie największą gminą w Europie. We wrześniu 1939 r. mieszkało w Warszawie 394 tys. Żydów. Archiwum gminne w większości uległo zniszczeniu. Pojedyncze akta trafiły do Archiwum ŻIH w darze w latach 80.tych XX w.
Zawartość: Zbiór pojedynczych dokumentów:
- Księga sprawozdań Komitetu Synagogi przy ul. Daniłowiczowskiej 1857-1878;
- Akt erekcyjny Wielkiej Synagogi na Tłomackiem 1876;
- Plan sytuacyjny fragmentu Warszawy z zaznaczeniem posesji będącej własnością Wielkiej Synagogi [ok. 1870];
- Obligacje Zgromadzenia Wielkiej Synagogi 1927.

 

Inwentarz kartkowy.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand