Spuścizna: Michał i Klara Mirscy. 1929-1969

Signature Size Unit count File
S/330 0.5 m b. 29 Download

Dzieje twórcy: Michał Mirski. 1905–1994. Spuścizna trafiła do ŻIH po śmierci Michała Mirskiego.
Zawartość: Zespół zawiera m.in..
- dokumenty osobiste M. Mirskiego
- materiały i notatki
- dokumenty żony, Klary Mirskiej (dokumenty z lat 1929–1969, maszynopisy utworów dramatycznych, adaptacji teatralnych, korespondencja, dokumenty osobiste).


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand