Spuścizna: Rachela Markin.

Signature Size Unit count File
S/367 0.2 m b. 3 Download

Jest to zbiór dokumentów Racheli Markinówny, zawierający głównie notatki do rozprawy doktorskiej pt. „Geneza opowiadania dialogicznego w komedii nowej” oraz fragmenty szkicu tejże rozprawy w rękopisie. Sądząc po dokumentach z teczki S/367/1 rozprawa ta miała być obroniona w roku akademickim 1927/28 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia klasyczna.

 

W 1946 r. materiały te trafiły do Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany przy ul. Toepliza 2. Ofiarował je anonimowy mieszkaniec Żoliborza. 14 lipca 1999 r. p. Beata Chrząstowska z Biblioteki odesłała teczkę z materiałami do p. Jana Jagielskiego do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Zespół został opracowany w lutym 2008 r.

 


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand