Spuścizna: Salomon Łastik. 1940-1979

Signature Size Unit count File
S/361 0.2 m b. 27 Download

Dzieje twórcy: Salomon Łastik. 1907-1977, historyk literatury, pisarz, wydawca. Zajmował się głównie literaturą, historią i kulturą żydowską. Współpracował z Państwowym Teatrem Żydowskim w Warszawie. Jest m.in.. autorem "Di jidisze literatur biz di klasiker" ("Literatura żydowska do okresu klasyków"), 1950; "Mitn ponem cum morgn" ("Frontem do przyszłości"), 1952; "Z dziejów oświecenia żydowskiego. Ludzie i fakty", 1961 oraz współautorem (wraz z A.Słuckim) "Antologii poezji żydowskiej", 1983. Spuścizna trafiła do ŻIH po śmierci autora.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand