Spuścizna: Anatol Leszczyński. 1961-1993

Signature Size Unit count File
S/341 0.5 m b. 42 Download

Dzieje twórcy: Anatol Leszczyński (Lichtenstein). 1921-1996, oficer LWP, historyk. Uczęszczał do hebrajskiego gimnazjum w Białymstoku, gdzie był związany z Akademicką Korporacją Syjonistyczo-Rewizjonistyczną "Aronia". W czasie wojny w ZSRR, od 1941 r. w Armii Czerwonej, od 09.1944 w LWP. Zwolniony z wojska w 1967 r. W l. 1947-1950 studiował na Wydziale Dyplomacji Akademii Nauk Politycznych, w 1957 r. ukończył Szkołę Główną Służby Zagranicznej. W 1979 r. obronił doktorat pracą "Żydzi Ziemi Bielskiej od połowy XVII w. do 1995" (Warszawa, 1980), a w 1994 r. wydał "Sejm Żydów Korony 1623-1764". Od 1969 r. w ŻIH. Jest także autorem kilku książek sensacyjnych. Spuścizna trafiła do ŻIH po śmierci autora.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand