Gmina Wyznaniowa Żydowska w Tarnopolu. 1881 - 1939

Signature Size Unit count File
110 0.5 m b. 31 Download

Dzieje twórcy: Pierwsze wzmianki o społeczności żydowskiej w Tarnopolu pochodzą z 1540 r., gminę zorganizowano w 1648 r. W 1939 r. mieszkało tu 18 tys. Żydów. Z tej liczby w ukryciu, w partyzantce oraz w ZSRR przeżyło 350 osób. Nieznane są losy archiwum gminy. Nieliczne akta, które znalazły się na terytorium Polski po 1945 r., zostały przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: - Akta fundacji i legaty na rzecz żydowskich instytucji użyteczności publicznej 1881-1939.

 


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand