Spuścizna: Henryk Kroszczor.

Signature Size Unit count File
S/344 2 m b. 253 No file

Dzieje twórcy: Henryk Kroszczor. 1885-1979. Wieloletni pracownik (w l. 1916 - 1942) warszawskiego szpitala dla dzieci im. Bersonów i Baumanów. Od 1940 r. z ramienia Rady Żydowskiej pełnił funkcję intendenta wszystkich szpitali w getcie warszawskim. Po wojnie był dyrektorem organizacyjnym CKŻP. Następnie pracował w instytucjach polskich i żydowskich do przejścia na emeryturę w 1970 r. Był autorem wielu publikacji o charakterze historycznym. Spuścizna przekazana do ŻIH po śmierci autora.
Zawartość:
- kwerenda do kartoteki budynków gmin żydowskich
- publikacje z lat 1970-1979,
- materiały do prac o dziejach szpitala im. Bersonów i Baumanów, o Cmentarzu Żydowskim przy Okopowej oraz do pracy "Kartki z historii Żydów".

 

Inwentarz książkowy.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand