Spuścizna: rodzina Halperson. [1920] 1939-1942 [2000]

Signature Size Unit count File
S/363 0.25 m b. 6 Download

Kolekcja składa się z korespondencji z lat 1939–1942 i fotografii.

Janina Ludawska (z d. Halperson) pogrupowała listy według lat oraz nadawców, dołączając do każdej części krótki opis. Podpisała również fotografie, na które składają się zdjęcia zabrane przez nią z Polski w sierpniu 1939 r., fotografie przysłane w listach w czasie wojny oraz zebrane po wojnie.

 Do kolekcji załączyła wspomnienia o losach członków swojej rodziny.

*Wspomnienia Janiny Ludawskiej o rodzinie – j. 1

*Fotografie rodziny Halperson i Wundheiler – j. 2

*Listy i kartki pocztowe wysłane z Warszawy przez rodziców i brata z żoną do Janiny Halperson w Szwecji – j. 3–4

* Listy i kartki pocztowe wysłane z Warszawy przez rodzinę do Janiny Halperson w Szwecji – j. 5

* Listy i kartki pocztowe wysłane z Warszawy przez koleżanki szkolne do Janiny Halperson w Szwecji – j. 6

Kolekcja została przysłana do ŻIH w listopadzie 2000 r. przez Janinę Ludawską z d. Halperson.


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand