Spuścizna: Salo Fiszgrund. 1946-1966

Signature Size Unit count File
S/331 0.07 m b. 12 Download

Salo Fiszgrund urodził się w 1893 r. W dwudziestoleciu międzywojennym działał w Bundzie w Krakowie. Po wybuchu II wojny światowej przebywał w getcie warszawskim. Był członkiem Żydowskiego Komitetu Narodowego po tzw. aryjskiej stronie. Uczestniczył w powstaniu w getcie warszawskim, jako bojownik ŻOB-u, a następnie w powstaniu warszawskim. Razem z Markiem Edelmanem i Leonem Fajnerem, był członkiem konspiracyjnego CK Bundu, gdzie pełnił funkcję sekretarza. Był jednym z czołowych polityków Bundu w okresie powojennym. Współpracował z PPR i przeprowadzał akcję samorozwiązania Bundu w Polsce. W 1949 wstąpił do PZPR. Członek CKŻP. W latach 1950–56 członek Zarządu Głównego TSKŻ. Zmarł w Izraelu w 1971 r.


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand