Spuścizna: Eliasz Feldman. 1983-2006

Signature Size Unit count File
S/369 1 m b. 41 Download

41 zeszytów zapisanych ręcznie w języku polskim (nieliczne fragmenty po angielsku). 32 zeszyty zawierają wiersze, opowiadania, aforyzmy Eliasza Feldmana, pisane w Nowym Jorku w latach 1983–2006. 4 zeszyty zawierają dowcipy żydowskie, zaś kolejne 5 – dowcipy polityczne z lat 60., 70. i 80.

Materiały zostały przesłane przez autora 14 kwietnia 2008 r.


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand