Spuścizna: Szymon Taub [1887–1943]; Władysław Chrapusta. [1896–1982]

Signature Size Unit count File
S/358 0.5 m b. 19 Download

Dr Szymon Taub urodził się w 1887 r. Był nauczycielem gimnazjalnym w Gródku Jagiellońskim. Był autorem książek z zakresu stenografii polskiej. Prawdopodobnie zginął w 1943 r. w Gródku Jagiellońskim. Większość swoich prac Szymon Taub przesłał w czasie wojny Władysławowi Chrapuście, którego uczynił swoim spadkobiercą.

Władysław Chrapusta urodził się w 1896 r. w Łoponiu. Był znawcą stenografii, bibliofilem, kolekcjonerem ekslibrisów, hebraistą i tłumaczem. Był dyplomatą w Izraelu. Zmarł 28 stycznia 1982 r. w Warszawie.

Taub i Chrapusta byli współautorami trzeciej części opracowania Dzieje stenografii. Cz. 3, Bibliografia stenografii polskiej oraz indeks rzeczowy i imienny do dziejów [1933]All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand