Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej. 1944 – 1949

Signature Size Unit count File
354 2.5 m b. 6 No file

Dzieje twórcy: Biuletyn ŻAP był wydawany przez CKŻP w latach 1944-1949 w języku polskim i żydowskim. Zawierał aktualne informacje dotyczące problematyki żydowskiej w kraju i zagranicą. Redakcja podlegała Wydziałowi Kultury i Propagandy CKŻwP.
Zawartość: Komplet wszystkich roczników ŻAP. 1944-1949

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand