Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom. HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society). 1945 – 1949

Signature Size Unit count File
351 8 m b. 487 Download

Dzieje twórcy: HIAS powstał w 1909 r. w USA z połączenia dwóch wcześniejszych organizacji pomocy imigrantom. W czasie I wojny światowej stowarzyszenie zaczęło tworzyć placówki w Europie i Azji. W Polsce działało od 1920 r. Leon Alter, który w latach 1924-1939 był dyrektorem Polskiej Centrali, tuż po wojnie rozpoczął starania o jej reaktywowanie, które nastąpiło w marcu 1946 r. HIAS uzyskało m.in. zgodę na gromadzenie informacji o przepisach imigracyjnych poszczególnych państw, o zagranicznych przedsiębiorstwach poszukujących siły roboczej, formalnościach emigracyjnych wymaganych przez polskie urzędy. Do jego zadań należało też świadczenie pomocy kandydatom na wyjazd oraz opieka nad emigrantami. HIAS posiadał biura w Warszawie i Krakowie oraz placówki w Łodzi, Wrocławiu i Gliwicach, które do 1949 r. zarejestrowały w sumie blisko 19 tys. osób, z czego ponad 4 tysiącom udało się wyjechać z Polski dzięki pomocy HIAS. Po zamknięciu działalności stowarzyszenia w końcu 1949 r. jego akta zostały przejęte przez archiwum ŻIH.
Zawartość: Na zespół składają się:
1. Akta organizacyjne:
- biuletyny Centrali HIAS,
- okólniki,
- sprawozdania z działalności 1946-1949,
- korespondencja ogólna krajowa i zagraniczna,
- akta personalne;
2. Akta dotyczące spraw emigracyjnych:
- zbiór zaświadczeń wydawanych przez obywateli USA ich krewnym w Polsce ubiegających się o wizy amerykańskie (tzw. Affidawity, ok. 5 000),
- korespondencja personalna dotycząca wyjazdów indywidualnych i zbiorowych,
- materiały dotyczące emigracji do Australii, Kanady i Szwecji;
3. Akta dotyczące poszukiwań:
- kartoteka osób poszukiwanych i poszukujących,
- korespondencja dotycząca poszukiwań;
4. Akta placówek terenowych w Polsce (Gliwice, Kraków, Łódź, Wrocław) 1946-1949:
- korespondencja ogólna,
- akta personalne.
Indeks zbiorczy inwentarza elektronicznego obejmuje 11 tys. osób.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand