Żydowski Instytut Historyczny. 1947- (zespół otwarty)

Signature Size Unit count File
310 32 m b. 2544 Download

Dzieje twórcy: Powstał z przekształcenia Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej na mocy decyzji Prezydium Centralnego Komitetu Żydów w Polsce (3.05.1947). Formalnie rozpoczął działalność 1.10.1947, po przeniesieniu wszystkich agend i zbiorów CŻKH do Warszawy, do odbudowanego właśnie gmachu Głównej Biblioteki Judaistycznej przy ul. Tłomackie 3/5. Po likwidacji CKŻP w 1950 r. stał się niezależną instytucją naukową, która przejęła całą dokumentację swej dawnej centrali oraz innych instytucji żydowskich działających w latach 1944–1950 (zbiory Centralnej Biblioteki Żydowskiej, Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych i in.). ŻIH kontynuował prace dokumentacyjne i naukowe swej poprzedniczki, brał udział w ściganiu zbrodniarzy wojennych, dostarczał materiały dowodowe, uczestniczył w procesach zbrodniarzy nazistowskich. W latach 1947–1970 i 1980–1993 wydawał „Bleter far Geszichte” (Karty Historii) w języku jidysz; od 1949 r. wydaje Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego (od 2000 r. pod nazwą „Kwartalnik Historii Żydów. Jewish History Quarterly”) oraz materiały źródłowe, wspomnienia i opracowania naukowe. Podstawowe działy to: 1. Zespoły Naukowe, 2. Biblioteka (ok. 50 tys. tomów, bogaty zbiór czasopism, rękopisy), 3. Archiwum (650 mb. dokumentów), 4. Zbiory Sztuki (przeszło 11 tys. eksponatów) oraz 5. Dział Dokumentacji Zabytków Żydowskich, istniejący od 1991 r. W ŻIH działa także laboratorium konserwacji papieru oraz konserwacji dzieł sztuki, a także pracownia mikrofilmów. Kolejni dyrektorzy: N. Blumental, B. Mark, A. Eisenbach, Sz. Datner, M. Fuks, M. Horn, D. Grinberg, F. Tych, E. Bergman, P. Śpiewak.
Zespół otwarty.

 


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand