Komitet Żydowski w Żarach.

Signature Size Unit count File
366 0.2 m b. 45 No file

Dzieje twórcy: Archiwa terenowych komitetów żydowskich podległych CKŻwP nie zachowały się w całości. ŻIH przejął część z nich w 1950 r. wraz z całym archiwum (przekształconego w TSŻw P) Centalnego Komitetu Żydów w Polsce.
Zawartość: Dokumenty odzwierciedlają wszystkie aspekty pracy terenowych komitetów w latach 1945–1950. Zawierają m.in.:
- protokoły posiedzeń zarządów wojewódzkich z lat 1945–1949 (niekompletne),
- korespondencję z CKŻwP i jego komitetami lokalnymi oraz z innymi organizacjami żydowskimi w Polsce i zagranicą,
- korespondencję z osobami prywatnymi,
- inne dokumenty.
W Archiwum ŻIH wyodrębniono akta następujących komitetów:
I. Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku
II. Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie
III. Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie
IV. Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie
[Kartotekę osób, które zarejestrowały się tu po wojnie, włączono do Zespołu CKŻP (31058 kart)]
V. Komitet Żydowski w Ostrowcu Świękorzyskim
VI. Komitet Żydowski w Przemyślu
VII. Komitet Żydowski w Świdnicy
VIII. Komitet Żydowski w Tarnowie
IX. Komitet Żydowski w Żarach.

 

Zespół w opracowaniu.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand