Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ewidencji i Statystyki.

Signature Size Unit count File
303 V 19 m b. 1465 Download

w tym :
- Karty Rejestracyjne Żydów Ocalałych z Zagłady.1945 - 1951
(dawna sygn. 307). (298201 rekordów) .....................303/V/425
- Księgi ewidencyjne sporządzone w Komitecie
Żydowskim w Lublinie. 1945 ...........................................303/V/595 i 596
(6297 rekordów)
- Karty rejestracyjne Żydów ze Lwowa. 1945
(625 rekordów) .........................................................................303/V/711
- Karty poszukiwań ................................................................303/V/1458
- Karty rejestracyjne sporządzone w Komitecie
Żydowskim w Warszawie 1945-1946......................303/V/427
(31189 rekordów)
- Karty rejestracyjne sporządzone w komitetach żydowskich
w Łodzi i Gliwicach. 1945 – 1946 …………............... 303/V/428
(8210 rekordów)
Dzieje twórcy: Centralny Komitet Żydów w Polsce istniał w latach 1944-1950 jako świecka polityczna reprezentacja Żydów wobec władz polskich i organizacji zagranicznych, której celem było również objęcie opieką Ocalałych z Zagłady. W skład CKŻP weszli przedstawiciele PPR, Bundu, Poalej Sjon Lewicy i Prawicy , Ichud, ŻOB, He-Chaluc, Ha-Szomer Ha-Cair i Związku Partyzantów Żydów. Prewodniczącymi byli kolejno: E. Sommerstein, A. Berman i G. Smolar. Działało 9 komitetów wojewódzkich, 7 okręgowych oraz komitety powiatowe i miejskie. CKŻP organizował opiekę medyczną (patrz TOZ) , pomoc materialną, otwierał kuchnie, domy dziecka, bursy akademickie, szkoły, domy modlitwy, wydawał prasę żydowską, ratował zabytki kultury żydowskiej, patronował akcji produktywizacji ludności żydowskiej (patrz ORT). Wydawał m.in. pismo "Dos Naje Łebn" i biuletyn Żydowska Agencja Prasowa. W 1950 r. z Żydowskim Towarzystwem Kultury i Sztuki utworzył Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów.
Archiwum CKŻP przejęte przez ŻIH zawiera ogromny materiał do badań Holokaustu, ewidencję Ocalałych z Zagłady, materiały do dziejów odradzającego się po wojnie żydowskiego życia politycznego, społecznego, kulturalnego i religijnego, materiały dotyczące poszukiwań, biografii wojennych, zniszczeń zabytków kultury żydowskiej, procesów zbrodniarzy wojennych i in.
Zawartość: Zespół dzieli się na następujące części:
1. Prezydium i Sekretariat (zawiera protokoły posiedzeń prezydium CKŻP 1945-1949);
2. Wydział Organizacji i Kontroli,
3. Wydział Personalny.
4. Wydział Ewidencji i Statystyki. Zawiera poza dokumentami pracy wydziału także następujące kartoteki:
- Karty Rejestracyjne Żydów Ocalałych z Zagłady, 1945-1950 [1951-1953],
- Księgi ewidencyjne sporządzone w Komitecie Żydowskim w Lublinie 1945 ,
- Karty rejestracyjne Żydów repatriowanych ze Lwowa 1945,
- Karty rejestracyjne sporządzone w Komitecie Żydowskim w Warszawie 1945-1946,
- Karty rejestracyjne sporządzone w komitetach żydowskich w Łodzi i Gliwicach 1945-1946,
4. Wydział Kultury i Propagandy.
5. Wydział Finansowy.
6. Wydział Opieki Społecznej.
7. Wydział Prawny.
8. Wydział Produktywizacji.
9. Komisja Specjalna.
10. Wydział Młodzieżowy.
11. Wydział Oświaty poza dokumentami dotyczącymi działalności wydziału i kontaktów z poszczególnymi placówkami oświaty zawiera także następujące kartoteki:
- Karty dzieci z domów dziecka 1946-1948,
- Kartoteka dzieci 1945-1949,
- Karty kolonijne 1948,
- Zbiór zdjęć dzieci znajdujących się pod opieką placówek podległych CKŻP.
12. Wydział Ziomkostw.
13. Wydział Repatriacji.
14. Wydział Emigracji.
15. Wydział Techniki Budowlanej.
16. Wydział Transpotru.

 

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand