Żydowskie stowarzyszenia krakowskie. [1812] 1914 - 1939

Signature Size Unit count File
108 2 m b. 139 Download

Dzieje twórcy: Zbiór dokumentów różnych stowarzyszeń i oddziałów stowarzyszeń żydowskich w Krakowie i województwie krakowskim: pomocowych, zawodowych, kobiecych, oświatowych, sportowych. Dzielił losy archiwum gminy żydowskiej w Krakowie. Akta przejęte ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.
Zawartość: Akta m.in.. następujących stowarzyszeń:
- Komitet Ratunkowy Israelitische Allianz [Izraelicki Alians] (1914-1918) z główną siedzibą w Wiedniu: sprawozdania, korespondencja, wykazy osób, którym przyznano zapomogę;
- Związek Żydów-Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych w Krakowie (1912-1936);
- Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski (1933-1939);
- Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie (1912-1938);
- Stowarzyszenie Kobiet Żydowskich "Anyim Nistarim" (1934-1938);
- Stowarzyszenie Kupców (1935-1939) - księga kasowa;
- Stowarzyszenie Drobnych Kupców (1937-1939);
- Żydowski Komitet Pomocy (1931-1936), m.in.: kwestionariusze podopiecznych;
- Komitet Pomocy Uchodźcom-Żydom Niemieckim (1933-1939), m.in.: ankiety uchodźców niemieckich;
- Centralny Komitet Ratunkowy - kasy bezprocentowe Gemilut Chasadim (1926-1939): okólniki, korespondencja z American Jewish Joint Distribution Committee, sprawozdania z wizytacji lokalnych komitetów ratunkowych, sprawozdania kasowe poszczególnych miasteczek Małopolski Zachodniej;
- Stowarzyszenie Gemilut Chasadim w Krakowie (1926-1939) - protokoły obrad zarządu, korespondencja, księgi kasowe;
- Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, oddział krakowski TOZ (1932-1939);
- Zjednoczenie Lekarzy RP obwodu krakowskiego (1938-1939);
- Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych dla żydowskich dzieci szkół krakowskich "Jordanów" (1929-1939);
- Żydowska Rada Wychowania Fizycznego (1928-1939);
- Żydowskie Towarzystwo Sportowe "Hagibor" (1937-1939);
- Haszomer - Sekcja ŻTG (1914-1915);
- Krakowski Okręgowy Związek Ping-Ponga (1937-1938);
- Krakowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (1937-1938);
- Krakowskie Towarzystwo Miłośników Gry Szachowej im. Józefa Dominika (1928-1939).

 


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand