Żydowskie stowarzyszenia krakowskie. [1812] 1914 - 1939

Signature Size Unit count File
108 2 m b. 139 Download

Dzieje twórcy: Zbiór dokumentów różnych stowarzyszeń i oddziałów stowarzyszeń żydowskich w Krakowie i województwie krakowskim: pomocowych, zawodowych, kobiecych, oświatowych, sportowych. Dzielił losy archiwum Gminy Żydowskiej w Krakowie.
Zawartość:

Akta m.in. następujących stowarzyszeń:
- Komitet Ratunkowy Israelitische Allianz [Izraelicki Alians] (1914–1918) z główną siedzibą w Wiedniu: sprawozdania, korespondencja, wykazy osób, którym przyznano zapomogę;
- Związek Żydów-Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych w Krakowie (1912–1936);
- Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski (1933–1939);
- Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie (1912–1938);
- Stowarzyszenie Kobiet Żydowskich „Anyim Nistarim” (1934–1938);
- Stowarzyszenie Kupców (1935–1939) — księga kasowa;
- Stowarzyszenie Drobnych Kupców (1937–1939);
- Żydowski Komitet Pomocy (1931–1936), m.in.: kwestionariusze podopiecznych;
- Komitet Pomocy Uchodźcom-Żydom Niemieckim (1933–1939), m.in.: ankiety uchodźców niemieckich;
- Centralny Komitet Ratunkowy — kasy bezprocentowe Gemilut Chasadim (1926–1939): okólniki, korespondencja z American Jewish Joint Distribution Committee, sprawozdania z wizytacji lokalnych komitetów ratunkowych, sprawozdania kasowe poszczególnych miasteczek Małopolski Zachodniej;
- Stowarzyszenie Gemilut Chasadim w Krakowie (1926–1939) — protokoły obrad zarządu, korespondencja, księgi kasowe;
- Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, oddział krakowski TOZ (1932–1939);
- Zjednoczenie Lekarzy RP obwodu krakowskiego (1938–1939);
- Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych dla żydowskich dzieci szkół krakowskich „Jordanów” (1929–1939);
- Żydowska Rada Wychowania Fizycznego (1928–1939);
- Żydowskie Towarzystwo Sportowe „Hagibor” (1937–1939);
- Haszomer — Sekcja ŻTG (1914–1915);
- Krakowski Okręgowy Związek Ping-Ponga (1937–1938);
- Krakowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (1937–1938);
- Krakowskie Towarzystwo Miłośników Gry Szachowej im. Józefa Dominika (1928–1939).

 


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand