Zbiór pamiętników Żydów Ocalałych z Zagłady.

Signature Size Unit count File
302 10 m b. 349 Download

Dzieje twórcy: Zbiór Pamiętników zapoczątkowany w 1945 r. przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną, kontynuowany przez archiwum ŻIH, obejmuje materiały spisane w latach 1919- 1986. Dominują w nim świadectwa Żydów Ocalałych z Zagłady. Zespół otwarty
Zawartość: 349 pamiętników składa się na obraz losów żydowskich w okresie międzywojennym, w dobie Holokaustu i w pierwszych latach po wojnie.
Zawierają relacje z setek gett i obozów niemieckich. Są też jednostkowe pamiętniki z czasów wcześniejszych 1919, 1933-39.


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand