Wnioski Żydów europejskich o wizę emirgacyjną. 1940

Signature Size Unit count File
254 0.05 m b. 1 No file

Kartoteka zawiera formularze wizowe głównie Żydów europejskich, którzy w 1940 r. chcieli wyemigrować z Europy. Nieznana jest nazwa organizacji, która pośredniczyła w wyjeździe. Wnioski były składane m.in. w Trieście, Paryżu, Wilnie, Genewie, Bukareszcie, Budapeszcie. Oprócz danych osobowych aplikanta figurują zazwyczaj we wniosku dane osobowe członków rodziny. Wśród formularzy znajdują się wnioski m.in. członków dynastii Ger z Góry Kalwarii (rodzina Alter).

109 rekordów


All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand