Sicherheitspolizei (SIPO) und des Sicherheitsdienst (SD) (Policja Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa), Paryż. 1942 – 1943

Signature Size Unit count File
242 5 m b. 850 No file

Dzieje twórcy: Utworzone przez SIPO i SD w Paryżu akta personalne zawierają korespondencję SIPO i SD we Francji z jej oddziałami w innych miastach francuskich dotyczącą konfiskaty własności żydowskiej. Nie udało się ustalić, jaką drogą akta te trafiły do AŻIH.
Zawartość: 850 teczek osobowych z paryskiej centrali SIPO i SD na obszar okupowanej Francji (Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Bereich der Militärbefehlshabers in Frankreich) zawierających korespondencję z podległymi filiami w sprawie konfiskaty mienia żydowskiego.

Zespół nieopracowany.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand