Już wkrótce ukażą się kolejne tomy serii „Stosunki Polsko-Żydowskie”!

Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. w ramach projektu „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich” ukażą się kolejne publikacje, poświęcone kulturze i edukacji na pograniczu polsko-żydowskim w XX wieku oraz związkom między społecznościami polską i żydowską na poziomie lokalnym – w miastach, miasteczkach i wsiach.

Wide  en zwhis logo

Od 2018 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie pod kierunkiem historyczki i socjolożki prof. Anny Landau-Czajki realizowany jest projekt „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”.

 

Ostatnie trzy dekady przyniosły istotny rozwój badań nad stosunkami polsko-żydowskimi, jednak zazwyczaj są to prace dotyczące wybranej epoki, miejsca, osób lub instytucji. W tym projekcie natomiast każdy z tomów serii wydawniczej poświęcono jednemu zagadnieniu na przestrzeni dziejów. Pozwoliło to na prześledzenie zmian we wzajemnych kontaktach i szersze spojrzenie na omawianą problematykę, nie tylko przez pryzmat konfliktów i różnic, ale także współdziałania i przenikania się obu środowisk. Ważne było pokazanie nie tylko tego, co dzieliło, lecz również tego, co łączyło polskich i żydowskich mieszkańców ziem polskich.

 

W 2019 roku ukazał się pierwszy tom serii „Stosunki Polsko-Żydowskie”: Bracia, obcy czy współobywatele Jana Doktóra, omawiający debaty prowadzone w różnych częściach Europy przez chrześcijan na temat judaizmu i jego wyznawców.


Już wkrótce nakładem Wydawnictwa ŻIH ukażą się dwa kolejne tomy:

 

Tomy mają charakter interdyscyplinarny. Autorki i autorzy artykułów są nie tylko historykami, ale także socjologami, literaturoznawcami, filologami, kulturoznawcami czy filozofami. Wielu z nich to uznani i cenieni badacze, ale są wśród nich także młodsi naukowcy, dopiero rozpoczynający karierę naukową. W opublikowanych tekstach poruszane są kwestie zupełnie dotychczas nieznane lub jedynie zarysowane w literaturze, zaś autorki i autorzy nierzadko wykorzystują źródła nowe lub mniej znane.

W załącznikach projektowane spisy treści obu tomów.

 


Publikacje dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kolejne tomy serii są w przygotowaniu i zostaną wydane w latach 2021–2022. Artykuły w nich zawarte będą dotyczyć zagadnień politycznych i gospodarczych, a także Zagłady i problemu pamięci. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Księgarni na Tłomackiem.


Dotychczas w ramach projektu „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich” odbyły się dwie konferencje naukowe (w listopadzie 2018 i listopadzie 2019 roku) oraz warsztaty badawcze (w maju 2019 roku).

Niebawem zostanie zorganizowane kolejne wydarzenie – 15 grudnia 2020 roku odbędzie się seminarium podsumowujące (online). Wezmą w nim udział Anna Landau-Czajka, Joanna Nalewajko-Kulikov, Jolanta Żyndul oraz Zofia Trębacz. Już dzisiaj serdecznie na nie zapraszamy!


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand