Premiera albumu „Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej”

Podczas spotkania dr Agnieszka Żółkiewska, redaktorka albumu, w rozmowie z Jakubem Bendkowskim, pracownikiem Działu Sztuki ŻIH, opowie o fascynującym świecie karykatury żydowskiej w Polsce międzywojennej – jej tajnikach, odmianach i inspiracjach.

Wide  en wydarzenia 6.12

Jest to pierwszy i największy jak dotąd dwujęzyczny album zbierający rozproszone w bibliotekach na całym świecie satyryczne rysunki i teksty z prasy żydowskiej wydawanej w Polsce w latach 1919–1939. Niegdyś stanowiły one rozrywkę dla miłośników żydowskiego humoru i satyry, dziś stały się źródłem historycznym, które może nam powiedzieć o przeszłości znacznie więcej niż tradycyjne przekazy.

Przedwojenny świat żydowski w Polsce tętnił życiem, z którego na gorąco rodziły się dowcip, satyra i karykatura. Zawodowych kawalarzy żydowskich uważano wtedy za osobną, wyjątkową rasę artystów. Pozostawili po sobie ogromny dorobek humorystyczno-satyryczny, o nich samych jednak wiemy niewiele albo prawie nic. Pamięci tych wszystkich wybitnych twórców – rysowników i literatów – dziś nieznanych i zapomnianych, dedykujemy ten ponad czterystustronicowy tom, który prezentuje część ocalałej po nich spuścizny.

Wydanie albumu jest pokłosiem wystawy „Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Karykatura z prasy żydowskiej w niepodległej Polsce”.

Premiera odbędzie się 5 grudnia o godz. 18.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat albumu


Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz The Taube Center for the Renewal of Jewish Life in Poland.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand