Upamiętnienie więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej w „Piekiełku”

W dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Parku przy ul. Picassa odbędzie się uroczystość upamiętnienia więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej w „Piekiełku”. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej jest wspólnym projektem Żydowskiego Instytutu Historycznego i Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Wide  en zaproszenie mail

W czasie II wojny światowej na terenie okupowanej Polski Niemcy zorganizowali szereg obozów pracy przymusowej, w których realizowali plany melioracji gruntów i regulacji rzek (oparte w dużej części o polskie przedwojenne plany gospodarcze).

W okolicach Warszawy największe przedsięwzięcie związane było z budową i umacnianiem wałów przeciwpowodziowych na brzegach Wisły. Piekiełko było jednym z kilkunastu obozów pracy przymusowej zorganizowanych nad brzegami Wisły w okolicach Warszawy. Obóz znajdował się w rejonie dzisiejszej ulicy Obrazkowej przy skrzyżowaniu z Myśliborską. Początkowo pracowali tu Żydzi z warszawskiego getta, a następnie żydowscy robotnicy z Otwocka i Legionowa, do którego wcześniej przymusowo przesiedlono Żydów m. in. z Białołęki Dworskiej, Winnicy, Płud, Henrykowa, Piekiełka i Żerania. Łącznie w Piekiełku pracowało około 350–400 robotników. Zmuszani byli do pracy w bardzo trudnych warunkach, o głodowych racjach żywnościowych. Codziennie od piątej rano do siódmej wieczorem ładowali piasek do wagoników, które przeciągali na budowany wał i na nim wagoniki opróżniali. Robotnicy, którzy umarli przy pracy, byli grzebani w wale. Jednym z więźniów obozu był pochodzący z Otwocka Calek Perechodnik, który w swoich wspomnieniach opisał warunki pracy w Piekiełku („Spowiedź”, Warszawa 2004: Wydawnictwo Ośrodek KARTA).

W połowie października 1942 roku w obozie Piekiełko oddział niemieckiej żandarmerii rozstrzelał około 80 osób – głównie kobiet, dzieci i starców, którzy uciekli z likwidowanego getta w Legionowie przed wywózką do obozu śmierci w Treblince. Robotnicy Piekiełka musieli w pobliżu obozu wykopać masowy grób dla ofiar tej masakry.

W listopadzie 1942 roku większość robotników została przeniesiona do getta warszawskiego. Ostatnia grupa Żydów pracująca w obozie została rozstrzelana na miejscu przez oddział niemieckiej policji w maju 1943 roku.

Tekst: Marta Janczewska, ŻIH.

----------------------------

Uroczystość upamiętnienia więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej w „Piekiełku” odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Parku przy ul. Picassa.

Napis na kamieniu pamiątkowym:

Pamięci Żydów, więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej w pobliskim Piekiełku, którzy w latach 1940–1943 w nieludzkich warunkach budowali ten wał przeciwpowodziowy, a następnie zostali zamordowani przez oddział niemieckiej żandarmerii.

Mieszkańcy dzielnicy Białołęka, 2019 r.


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand