Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce

W konferencji organizowanej przez Muzeum POLIN w dniach 1–2 grudnia 2019 r. wezmą udział pracownicy naukowi Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wide  en logo pl
Muzeum POLIN

Celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. Jednostkowe historie, losy rodzin, kształtowanie się tożsamości politycznej analizowane metodą biograficzną, pozwolą odpowiedzieć na pytania o motywacje polskich Żydów wstępujących do ugrupowań lewicowych.

1 grudnia, o godz. 12.30–14.30 Maria Ferenc podczas sesji Antifascism Facing the Holocaust University of Warsaw zaprezentuje temat Shmuel Breslaw: Unacknowledged Intellectual Leader of Hashomer Hatzair in the Warsaw Ghetto, natomiast drugiego dnia konferencji dr Katarzyna Person poprowadzi w godz. 9.00–11.00 panel dyskusyjny Jewish Perspectives on the History of the Left – Marxist Approaches on Jewish History.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

Więcej informacji o konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand