Wyróżnienie dla projektu reprintu „Jung Jidysz” w konkursie Muzeum Widzialne

23 października 2019 r. w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się gala konkursu Muzeum Widzialne organizowanego przez NIMOZ. Zrealizowany przez Muzeum Miasta Łodzi w partnerskiej współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym projekt reprintu „Jung Jidysz” wraz z tłumaczeniem na jęz. polski i angielski oraz opracowaniem naukowym otrzymał wyróżnienie w kategorii „wydawnictwa książkowe”.

Wide  en gala

Wydawnictwo towarzyszyło wystawie „Ekspresje wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było…”. Współkuratorem wystawy i współredaktorką publikacji z ramienia Żydowskiego Instytutu Historycznego była Teresa Śmiechowska z działu sztuki ŻIH.

Unikatowy reprint literacko-artystycznego pisma „Jung Idysz” (1919), powstał w setną rocznicę wydania, jest wyrazem hołdu dla twórców żydowskiej awangardy i podziwu dla wyjątkowego w skali międzynarodowej przedsięwzięcia wydawniczego, zrealizowanego w pierwszym roku odzyskanej przez Polskę niepodległości. Publikacja jest owocem współpracy wybitnych tłumaczek z języka jidysz (Joanny Lisek i Natalii Krynickiej) i angielskiego (Zelda Kahan Newman, Katarzyna Gucio), badaczy z różnych ośrodków akademickich, instytucji muzealnych i bibliotek w Polsce i za granicą, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego polskich Żydów, próbujących ocalić pamięć o nieistniejącym już świecie. Wydawnictwo obejmuje wszystkie zeszyty, odtworzone na podstawie oryginałów ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie oraz egzemplarzy udostępnionych w domenie publicznej przez Uniwersytet Stanforda. W oparciu o skany stron, które wcześniej poddano starannemu oczyszczeniu, odtworzono zniszczone fragmenty. Ostatecznie, po standaryzacji druku tekstu i grafik, udało się osiągnąć podobny do wyjściowego materiału z 1919 roku, unikatowy wygląd i charakter ręcznych, autorskich odbitek na materiale zbliżonym teksturą oraz barwą do papieru pakowego, użytego oryginalnie przez członków Jung Idysz.

Oddane do rąk Czytelników wydawnictwo składa się z reprintu ręcznie szytych zeszytów: 1, 2–3 i 4–6, zeszytów przetłumaczonych na język polski i angielski oraz osobnego zeszytu zawierającego krótkie teksty naukowe dotyczące działalności grupy, a także noty biograficzne autorów poezji i grafik opublikowanych na łamach pisma. Reprint jest złożony i czytany od prawej do lewej (w wersji jidysz), pozostałe zeszyty od lewej do prawej (w wersji polskiej i angielskiej). Całość stu numerowanych egzemplarzy oprawiono w ręcznie przygotowaną, specjalnie zaprojektowaną, płócienną oprawę.

Uważny Czytelnik dostrzeże drobne różnice w zapisie pojedynczych nazwisk i imion w zeszytach z tłumaczeniami i tekstami naukowymi. W przekładzie almanachu zastosowano pisownię zgodną z transkrypcją języka jidysz. W polskiej edycji zeszytu zawierającego teksty naukowe oraz krótkie noty biograficzne, nazwę grupy oraz nazwiska: Broderson i Barciński pozostawiono w wersji przyjętej w rodzimej historii sztuki.

Wydawnictwo jest częścią większego projektu upamiętniającego stulecie powstania awangardowej grupy Jung Idysz, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łodzi, przez Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Łódzki i Muzeum Miasta Łodzi.

Zobacz: Gala Laureatów 4. edycji Przeglądu Muzeum Widzialne


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand