Dekolonizowanie traumy w porównawczych studiach nad ludobójstwami. Casus: Rwanda

Seminarium naukowe poprowadzi Małgorzata Wosińska z ŻIH.

Wide  en rwanda small
Galeria Sztuki ’Inema’. Rwanda. Kigali  /  Małgorzata Wosińska / 2015

W ramach wykładu prelegentka zaproponuje dyskusję nad potrzebą zmiany, poszerzenia perspektywy badawczej w kulturowych studiach nad traumą. Konwencjonalne ujmowanie fenomenu traumy zdaje się pozycjonować doświadczenie graniczne w obrębie przestrzeni tekstualnej / przestrzeni reprezentacji (doświadczenia historycznego / biograficznego), a także wiązać powyższe (często w sposób bezpośredni) z wydarzeniem Zagłady Żydów, lub myślą psychoanalityczną / lacanowską.

Zauważa potrzebę przywrócenia kategorii „ciała” (a co za tym idzie: podmiotu – fizycznie – zranionego) jako aktywnego uczestnika dyskursu. Za pośrednictwem terenowych materiałów badawczych – zapisu doświadczeń granicznych ocalałych z ludobójstwa rwandyjskiego – spróbuje wskazać kilka powodów, dla których proces dekolonizacji fenomenu traumy uznaje za konieczny zarówno we współczesnych studiach nad traumą, jak i studiach nad ludobójstwami. Jako że prowadzone przez prelegentkę badania wpisują się w metodologię studiów porównawczych, wydarzenie Zagłady Żydów będzie stanowić punkt wyjścia w podejmowanej refleksji krytycznej.

Małgorzata Wosińska (1985 r.) etnolog, antropolog ludobójstwa, psychotraumatolog. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ABD). Pracuje nad rozprawą doktorską na temat tożsamości ocalałych ludobójstwa w Rwandzie (w ujęciu komparatystycznym wobec doświadczenia Shoah). Autorka 35 artykułów naukowych (publikowanych m.in. w Palgrave Macmillan, New Academic Press, Universitas). Redaktorka monografii zbiorowej Sztutowo czy Stutthof (2011, wyd. Muzeum Stutthof).

-------------------

Zdjęcie: W galerii odbywają się zajęcia terapii sztuką dla ocalałych z ludobójstwa. Na zdjęciu widać jednego z ocalałych doskonalących swoją najnowszą pracę.

Seminarium odbędzie się 19 listopada o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Serdecznie zapraszamy!


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand