Nagroda dla Katarzyny Person za książkę „Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim”

Wide  en logo pl

Dr Katarzyna Person została uhonorowana Dyplomem Honorowym konkursu im. Hanny Szwankowskiej na Varsaviana Roku za książkę Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim. Wyróżnienie to, przyznawane od 1968 roku, jest wyrazem uznania warszawskiego środowiska historyków i bibliotekarzy dla żyjących autorów i redaktorów, wydawnictw oraz osób i instytucji zasłużonych dla popularyzacji książki varsavianistycznej.

Organizatorami Konkursu są Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Historii i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o książce


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand