Jan Rochwerger — wspomnienie

W dniu 28.08.2019 w wieku 103 lat zmarł nasz wieloletni pracownik i kolega Jan Rochwerger.

Wide  en logo pl
Jan Rochwerger

Urodził się 16 listopada 1915 r. w Brnie, w rodzinie mieszczan krakowskich uciekających przed frontem I wojny światowej. Po Wielkiej Wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie ukończył VI Gimnazjum im. T. Kościuszki. Po zdaniu matury, studiował chemię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety, wybuch II wojny światowej nie pozwolił mu ukończyć studiów. W 1939 roku Pan Jan znalazł się we Lwowie, gdzie pracował na kolei, a następnie a po 1941 roku w kołchozie Svietlyj Jar niedaleko Stalingradu. W szeregach Wojska Polskiego przeszedł szlak bojowy aż do Berlina. Od 23.07.1944 do 23.10.1967 r. był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego.

Od 15.11.1968 r. był zatrudniony w ŻIH-u. pełniąc różne funkcje. Czytał w sześciu językach i dzięki tej umiejętności od 1984 r. zamieszczał w Biuletynie ŻIH przeglądy prasy zagranicznej oraz recenzje książek i artykułów prasowych. Od 1994 r. był specjalistą do spraw kontaktów i promocji Instytutu. Od 1996 r. pracował w bibliotece. Do końca 2008 r. był zatrudniony na pełnym etacie, następnie na pół etatu. Do setnych urodzin pracował 3 razy w tygodniu katalogując czasopisma i nadal przygotowując przeglądy prasy zagranicznej, które zamieszczano w naszym biuletynie, a w ostatnim okresie na stronie internetowej Instytutu.

Krótko po swym jubileuszu ze względu na zły stan zdrowia zakończył pracę w ŻIH-u.

Będziemy Go pamiętać jako przeuroczego, kulturalnego Starszego Pana.

Alicja Kościan, Kaja Wieczorek


This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand